Het verschil tussen de eend, gans en zwaan

Door DaniƫlleC
Maandag 16 Maart 2015

Eenden, ganzen en zwanen vallen onder de familie van eendachtigen (Anatidae). Alle soorten uit deze familie worden eend genoemd behalve de soorten uit de onderfamilie Anserinae. De onderfamilie Anserinae bestaat uit ganzen en zwanen. Het verschil tussen de eenden, ganzen en zwanen is te zien in het uiterlijk, het gedrag en de voortplanting.

Eenden
Eenden zijn vaak kleiner dan ganzen en zwanen, eenden hebben ook een kortere nek. Bij veel eendensoorten is het verenkleed van het mannetje (woerd) kleurrijker dan dat van het vrouwtje. De vrouwelijke eend heeft meestal een grauwere kleur of ze heeft een bruine schutkleur. Het mannetje is behalve de kleur ook te herkennen aan de gekrulde veren aan de staart.

De eend zoekt vooral zijn plantaardige voedsel in het water. Sommige soorten eenden migreren naar een ander gebied, dit zijn vooral de eenden die in de gematigde en noordpoolgebieden leven. Andere soorten eenden migreren niet en blijven het hele jaar in hetzelfde gebied.

Eenden zijn geen monogame dieren, eenden vormen ieder jaar weer een nieuw koppel. Wanneer het vrouwtjes eieren gaat leggen blijft de woerd in de buurt om andere mannetjes op afstand te houden, daarna gaat het mannetje er van door. Eenden leggen ongeveer 10 tot 12 eieren per keer. Het vrouwtje moet in haar eentje de eieren beschermen, om deze reden legt een vrouwtje veel eieren. Hierdoor is de kans groter dat er jongen zijn die het overleven, want er is een kans dat vele eieren en jongen verloren gaan.

wilde eend mannetje

Ganzen
De gans is groter en sterker gebouwd dan de eend. Ganzen zoeken vooral hun voedsel op het land, ze eten vooral wortels, grassen en bladeren. Om goed te kunnen grazen hebben ganzen sterke en vrij lange poten die midden onder het lichaam geplaatst zijn. Door deze poten kunnen ze goed over het land lopen. Bij ganzen is er geen verschil in kleur van het verenkleed tussen de mannetjes en de vrouwtjes.

De gans is een trekvogel en vliegt dus in de winter zeer lange afstanden in het zuiden om de winter door te brengen.

Ganzen zijn monogame dieren en blijven hun hele leven een koppeltje. De gans legt ongeveer 6 eieren per keer. De ouders beschermen samen het nest en de jongen.

Canadese ganzen

Zwanen
Zwanen zijn de grootste watervogels uit de onderfamilie Anserinae. Zwanen zijn elegante vogels met een mooie sierlijke hals. Zwanen zijn wel zwaargebouwd en stijgen daardoor moeizaam op van het water. Bij zwanen is geen verschil in kleur verenkleed tussen de mannetjes en de vrouwtjes.

Zwanen leven vooral in het water, hun voedsel bestaat meestal uit waterplanten in ondiep water. Zwanen gebruiken hun lange hals om eten te zoeken in het ondiepe water. Bij gebrek aan planten eet de zwaan ook kleine vissen.

Zwanen zijn monogame dieren, ze blijven hun hele leven bij elkaar. Alleen in de winter komen de koppels zwanen en jongen bij elkaar in weilanden om te grazen. Zwanen zijn net zoals de ganzen trekvogels.

Zwanen leggen per keer ongeveer 6 eieren. Zowel het vrouwtje als het mannetje beschermd het nest, bij sommige soorten help het mannetje zelfs met broeden. Voor enkele maanden beschermen de ouders de jongen en houden de ouders de jongen warm. Na de winter worden de jongen uit het territorium verjaagd door de ouders, daarna maken de ouders weer een nieuw nest.

koppel trompetzwanen

Halfganzen
Er zijn een paar soorten die qua formaat tussen de eend en de gans in zitten, deze vogels vallen onder de Tadorninae (halfganzen). De Tadorninae zijn een onderfamilie uit de familie Anatidae. De bergeend is bijvoorbeeld een watervogel uit de Tadorninae.

Samenvatting
Eenden zijn kleiner dan ganzen en zwanen en ze hebben ook een kortere nek. Zwanen zijn sierlijker dan ganzen, zwanen het een dunne sierlijke nek. Bij eenden is het verendek van het mannetje mooier dan als dat van een vrouwtje, bij ganzen en zwanen is er geen verschil. Ganzen en zwanen zijn trekvogels, de meeste eenden blijven het gehele jaar in hetzelfde gebied. Eenden en zwanen zijn vooral te vinden in het water, ganzen zitten vooral op het land. Zowel de gans als de zwaan zijn monogaam, de eend is dit niet. De eend krijgt tijdens het broeden geen hulp van het mannetje en ze legt ongeveer 10 tot 12 eieren. Ganzen en zwanen leggen ongeveer 6 eieren en het mannetje helpt bij de bescherming.