Een Walvis is geen Vis: Het grootste zoogdier

Door DaniëlleC
Dinsdag 23 Juli 2013

Een walvis valt niet onder de orde van de vissen, maar onder de orde van de zoogdieren. Een baby walvis drinkt melk bij zijn moeder. Het grootste zoogdier is een Blauwe Vinvis, dit is een walvis soort.

Het verschil tussen een vis en een waterzoogdier is makkelijk te herkennen. Het verschil is de manier van zwemmen. Een vis gaat met zijn staart van links naar rechts en andersom. Een waterzoogdier beweegt zijn staart van boven naar beneden en andersom.

De manier van ademhaling is ook verschillend. Een vis gebruikt zijn kieuwen om te ademen. Een waterzoogdier ademt door middel van zijn longen. Dit is dan ook een reden waarom een walvis boven water komt.

Er is ook verschil in voortplanting. Vissen planten zich voort met behulp van eieren. Bij waterzoogdieren worden de jongen levendbarend geboren.