Dierenvriend, help je mee?

Door DaniëlleC
Vrijdag 03 April 2015

Heb je ooit een dierenambulance gebeld voor een dier in nood, een dier geadopteerd of je vrijwillig ingezet voor een goed dierendoel? Wil je dan meewerken aan een onderzoek bij de Dierenbescherming door deze enquête in te vullen? De enquête is opgesteld om te onderzoeken wat de motieven zijn om een goed doel te steunen en hoe mensen de Dierenbescherming ervaren. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten. Onder de respondenten worden een paar presentjes verloot.

Bekijk hier de enquête

Alvast bedankt voor je moeite!
Suzanne