Waarom kraait een haan in de ochtend?

Door DaniëlleC
Woensdag 30 September 2015

Wie kent het niet, het gekraai van een haan in de ochtend. Wanneer de zon opkomt begint de haan te kukelen. Maar hoe zit dat nou precies met die hanen?

Biologische klok
Altijd werd er door veel mensen gedacht dat een haan kraait als reactie op zijn omgeving, maar een haan reageert helemaal niet op de opkomende zon. De haan kukelt vanwege zijn biologische klok. Hanen beschikken over een zeer goed afgestelde biologische klok. Deze biologische klok geeft aan hoe laat het is en dat het tijd is om te kraaien.

Hanen die worden opgesloten in een donkere ruimte zonder licht, zullen hoe dan ook in de ochtend kraaien. Een haan kan ook midden op de dag kraaien als reactie op prikkels, bijvoorbeeld door lampen die op de haan schijnen.

Hoe en waarom?
Onderzoekers zijn nog druk bezig met achterhalen van de reden van het kraaien en hoe ze dit geluid maken.

Wie kraait als eerst?
Wanneer een haan kraait hoor je kort daarna andere hanen in de omgeving kukelen. De hanen wachten netjes op elkaar en kukelen niet door elkaar heen. De belangrijkste haan kraait altijd als eerste, daarna kraait de één na belangrijkste haan enzovoorts. Wanneer de belangrijkste haan wegvalt zal de één na belangrijkste haan de plek innemen van de eerste haan.