Vogel uit nest gevallen: Wat moet je doen?

Donderdag 05 Mei 2016
Waardering

Wanneer we een jong vogeltje zien willen wij hem graag helpen, maar niet altijd heeft de vogel onze hulp nodig. Een jonge vogel die al zijn veren al heeft kan gewoon met rust gelaten worden. De vogel kan elk moment vliegen en zijn ouders zijn in de buurt. Wanneer het vogeltje nog maar weinig veren heeft dan is hulp wel nodig. Wanneer je een nest ziet kan je het vogeltje terug plaatsen in het nest. Je kan dit gerust met je handen doen, vogels hebben namelijk weinig reukzin. Wanneer je geen nest kan vinden kan je het beste contact opnemen met een vogelopvang.