Hoe vissen onderwater ademen, ademhaling met kieuwen

Door DaniƫlleC
Vrijdag 31 Januari 2014

Vissen halen door middel van kieuwen adem. Natuurlijk zijn er wel uitzonderingen. De ademhaling met kieuwen vindt onderwater plaats.

Ademhaling
Vissen halen zuurstof uit het water door middel van hun kieuwen. Het water wordt door de mond langs de kieuwbogen van de kieuwen gevoerd. Aan de kieuwboog zitten kieuwplaatjes. De kieuwplaatjes bevatten haarvaten. Door het grote aantal aan haarvaten zijn de kieuwplaatjes rood gekleurd. De haarvaten in de kieuwplaatjes nemen het zuurstof op uit het water en geven weer koolstofdioxide af. Het water gaat via de kieuwdeksel weer naar buiten.

Een aantal vissoorten moeten continue blijven zwemmen om voldoende water langs de kieuwen te voeren. Andere vissoorten zuigen het water aan door hun bek of keel te openen.

Vis stikt boven water
De lucht geeft meer zuurstof af dan water, maar een vis boven water stikt. Bij een vis boven water plakken de kieuwplaatjes vast. De oppervlakte wordt hierdoor verkleind, de vis kan dan niet genoeg zuurstof uit de lucht halen.

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen onder de vissen. Bepaalde soorten gebruiken niet alleen kieuwen om mee te ademen.

De Labyrintvisachtigen (Anabantoidei) bevatten een longachtig labyrintorgaan waarmee ze lucht kunnen inademen.

Longvissen leven tropische gebieden die gevoelig zijn voor droogte. Als de waterpeil zakt gaan longvissen van kieuwademhaling over naar het happen van lucht aan de wateroppervlakte. De lucht wordt opgezogen door de uitwendige neusgaten. Via de inwendige neusgaten komt de lucht terecht in twee longen.